I etap

I etap polega na zaprezentowaniu rzutu 2D obejmującego zarys obiektu, układ mebli oraz dobór urządzeń.
Będzie to zwymiarowany projekt 2D, który określi nam ciągi komunikacyjne, wskaże opisane meble, urządzenia oraz odległości. 


II Etap

II Etap to praca nad projektem 3D, który pokazuje konkretne kształty, kolorystykę, styl i pomysł na całość realizacji. 

To kwintesencja całego projektu, etap najistotniejszy i omawiany najszerzej.III Etap

III Etap - Dokumentacja techniczna, precyzyjne szkice, przekroje i wymiary. Dzięki temu dany projekt może wykonać każda inna firma (w przypadku braku zainteresowania realizacją z naszej strony).IV Etap

IV Etap - wycena zawiera kategorie i podkategorie, tak aby można było dobrze oddzielić prace budowlano-remontowe od stolarskich czy montażowych. Podkategorie dotyczą konkretnych prac i mebli, dzięki czemu można je nazwać i wskazać na projekcie.V Etap

V Etap – realizacja, według wcześniej określonych terminów, zakresu prac i obowiązków. Projekt możemy wykonać kompleksowo lub w konkretnym, wskazanym przez klienta zakresie. Realizacja odbywa się możliwie jak najbardziej płynnie, dzięki czemu remontowany obiekt nie pozostaje wyłączony z użytku na długo, a nowy może szybko zacząć na siebie zarabiać.Projekt na każdym z etapów jest konsultowany i dopracowywany aż do momentu akceptacji przez klienta. Późniejsze, bieżące zmiany są również możliwe.

Korzystamy z usług inspektora sanepidu, który w przypadku zainteresowania może przygotować projekt technologiczny oraz wszelkie inne zadania pozwoleniowe dot. sanepidu.
 Realizacja w razie potrzeby może być wsparta dodatkowymi projektami branżowymi.