I etap

I etap polega na przeprowadzeniu szczegółowej rozmowy, która służy poznaniu Twoich inspiracji oraz wizji, a przede wszystkim zrozumieniu potrzeb i oczekiwań. Następnie analizujemy nasze możliwości i proponujemy najlepsze rozwiązania, jakie możemy zaoferować. Podczas tego etapu ustalamy zakres prac, jakich podejmiemy się w naszej współpracy oraz zaplanujemy termin ich adaptacji. Wskazujemy zatem, czy nasze zadanie będzie polegać wyłącznie na wykonaniu projektu, czy też na pełnej realizacji - w której skład wchodzą zarówno prace remontowo-wykończeniowe, stolarskie, montażowe, jak również kwestie wyposażenia. Po naznaczeniu zakresu działania, przechodzimy do inwentaryzacji obiektu w kwestii zebrania pomiarów, określenia możliwości w zakresie instalacji oraz kwestii dodatkowych, takich jak np. elewacja. Na jej podstawie w dalszej części sporządzimy propozycję satysfakcjonujących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla Twojego wnętrza.II Etap

II etap to część, w której przechodzimy do projektu 2D, zawierającego zarys obiektu, dobór urządzeń, wymiary i układ mebli oraz ciągów komunikacyjnych, jak również inne istotne kwestie. Na tym etapie skupimy się również na omówieniu konkretnych rozwiązań dotyczących urządzeń oraz sprzętów, które zostaną dopasowane do Twoich potrzeb.III Etap

III etap jest prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanym. Opracowujemy dla Ciebie model 3D obiektu, który ukaże konkretne kształty, kolorystykę, styl oraz ogólną wizualizację całości zaplanowanej realizacji. Etap ten jest kwintesencją planowania naszego wspólnego działania. Przygotowujemy w nim również identyfikację wizualną, czyli między innymi oznakowanie asortymentu, elementów graficznych, czy tablic informacyjnych.IV Etap

IV etap rozpoczynamy po tym, jak uzyskamy Twoją akceptację poprzednich etapów. Przechodzimy wtedy do dokumentacji technicznej projektu, w której zawieramy informacje o potrzebnych do realizacji materiałach, sprzętach, meblach oraz instalacjach. Na tym etapie przedstawimy Ci również dokładny kosztorys, tak byś miał bezpośredni i łatwy wgląd w cenę konkretnych produktów i prac.V Etap

V etap charakteryzuje przejście do wykonania powierzonych nam przez Ciebie zadań. Wprowadzamy w życie Twój projekt zgodnie z ustalonym wspólnie terminem oraz zakresem działań. W zależności od Twoich oczekiwań, przeprowadzamy realizację kompleksowo lub wyłącznie w nakreślonym wcześniej obszarze. Finalizujemy prace płynnie i sprawnie, dzięki czemu Twój stary obiekt nie pozostaje wyłączony z użytku na długo, a nowy może z sukcesem spełniać założenia Twojego biznesu.Projekt na każdym z etapów jest konsultowany i dopracowywany aż do momentu akceptacji przez klienta. Późniejsze, bieżące zmiany są również możliwe.

Korzystamy z usług inspektora sanepidu, który w przypadku zainteresowania może przygotować projekt technologiczny oraz wszelkie inne zadania pozwoleniowe dot. sanepidu.
 Realizacja w razie potrzeby może być wsparta dodatkowymi projektami branżowymi.